Demensvenlige idrætsforeninger skal nedbryde tabuet om demens

Personer, der bliver ramt af demens, har typisk svært ved at fastholde engagementet i foreningslivet. Det vil Alzheimerforeningen og DGI forsøge at vende ved at gøre foreninger demensvenlige. Første skud på stammen er Sevel-Mogenstrup Idrætsforening, og nu skal flere foreninger nedbryde tabuet om, hvordan man samarbejder med mennesker med demens.

Fotograf: Jens Astrup

Den ældste deltager er lige fyldt 95 år på Torsdagstræf-holdet i Sevel-Mogenstrup Idrætsforening - i daglig tale SMIF – som ligger 20 kilometer øst for Holstebro. Gennemsnitsalderen på holdet var sidste år 82,3 år, og der er 32 deltagere. Snakken og det sociale samvær efterfølgende med kaffe og sang er mindst lige så vigtig som selve træningen. I SMIF er der generelt et stort fokus på senioridræt.

Derfor var det oplagt for SMIF at melde sig til en workshop i marts, hvor DGI Vestjylland og Holstebro Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen klædte foreningen på i forhold til at fastholde personer med demens. Ibeth Pedersen, der står for senioridræt i SMIF, understreger vigtigheden af workshoppen.

Det er slet ikke så farligt at arbejde med personer, der er ramt af demens. I min verden er det de samme mennesker - nu har de bare fået en diagnose

Ibeth Pedersen, frivillig leder hos SMIF

 ”Workshoppen gav en grundlæggende viden om demens. For eksempel er man nødvendigvis ikke ramt af demens, fordi man glemmer to ting ved købmanden. Man kan godt glemme et par ting ved købmanden, uden at man har en diagnose. Jeg synes, at det er vigtigt med denne workshop,” siger Ibeth Pedersen.

Ny viden og forståelse

Workshoppen om at blive demensvenlig idrætsforening giver ny viden og forståelse for demens med udgangspunkt i materiale udarbejdet af Alzheimerforeningen og DGI. Den munder ud i en handleplan som fundament til det videre arbejde med demens i foreningen.

Proces- og projektkonsulent hos DGI Vestjylland, Andreea Elena Oprea, ser store muligheder i forløb som disse.

”Dette samarbejde er givende for alle parter. Vi forsøger med workshoppen at være med til at fastholde personer med demens i foreningslivet. Jeg ser store muligheder i, at vi kan skabe gode rammer for personer med demens,” siger Andreea Elena Oprea.

Små justeringer er en kæmpe hjælp

Ibeth Pedersen, der i oktober vandt Holstebro Kommunes Ældrepris 2018, er frivillig leder og ildsjæl i SMIF, og har en stor passion for de ældre borgere i området. Workshoppen har givet hende nogle redskaber til at fastholde de ældre borgere med demens i foreningen.

”Vi er blevet bedre klædt på til at have en fornemmelse af, hvornår vi skal hjælpe, og hvornår vi ikke skal hjælpe. Vi er blevet mere opmærksomme på deltagerne, og nu er vi i højere grad i stand til at spotte, hvem der trænger til en hjælpende hånd”, siger Ibeth Pedersen.

Hun fremhæver, at det typisk er små ændringer, der skal til for at hjælpe personer med demens på rette vej. 

Det er små justeringer, der skal til for, at personer med demens kan blive længere i foreningen

Ibeth Pedersen

”Det kan være, at de skal have en følgeven, som er en nem aktivitet at sætte i gang. Det kan også være et telefonopkald. Vi har en borger, vi er begyndt at ringe til om morgenen for at minde vedkommende om, at der er træning et par timer senere,” siger Ibeth Pedersen.

SMIF, der nu officielt er den første demensvenlige idrætsforening i Vestjylland, opfordrer deltagerne til samkørsel, men de lader dem selv stå for det, og det har en positiv effekt.

”Vi har efter workshoppen opfordret til samkørsel, hvilket har gjort, at alle er opmærksomme på at hjælpe hinanden. Forløbet har virkelig sat nogle tanker i gang. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at kontakte de ældre borgere med demens. For vi ved, at det betyder meget for dem, at de kender de folk, de omgås,” slutter Ibeth Pedersen, der uden tøven kan anbefale workshoppen til andre foreninger.

Kommunen har fokus på det gode liv

Holstebro Kommune har bidraget med ekspertviden i forløbet, hvor det primære fokus er på det gode liv – også for personer med demens. Bente Nikolajsen, demenskonsulent ved Holstebro Kommune, lægger stor vægt på, at personer med demens gerne vil fortsætte deres liv i samme stil som tidligere.

”Mennesker med demens vil gerne bevare tilknytningen til det normale liv. De vil gerne undgå at blive sat i en bås. Det er vores erfaring, at de gerne vil kunne det samme som før - bare tilføjet en smule hjælp. Et simpelt telefonopkald kan være en kæmpe hjælp,” siger Bente Nikolajsen og tilføjer om kommunens rolle i forløbet:

”Vi har en masse viden om demens, som vi kan give videre, og DGI har en masse viden om bevægelse og foreningsliv. Der er derfor en rigtig god kobling mellem parterne, da vi bidrager med viden inden for hver vores område,” siger Bente Nikolajsen.

Tabuet skal nedbrydes

Bente Nikolajsens største ønske er at få nedbrudt tabuet omkring sygdommen. Hun understreger, at mange ikke ved, hvordan de skal samarbejde med personer med demens.

Det er vigtigt, at vi får nedbrudt tabuet og får fortalt flere, hvordan man skal samarbejde med mennesker med demens

Bente Nikolajsen, demenskonsulent hos Holstebro Kommune

"Mange tænker, at de skal tale til personer med demens på en anden måde, men det skal man ikke. Mennesker med en demenssygdom skal behandles og kommunikeres med som alle mulige andre. Det gælder i hvert fald, hvis man stadig indgår i foreningslivet,” siger Bente Nikolajsen.

Hun kan klart anbefale workshoppen til andre foreninger, der ønsker at hjælpe personer med demens til at fastholde engagementet. Hvis engagementet kan fastholdes, kan sygdommen holdes hen, understreger Bente Nikolajsen.

”At holde sig aktiv er det vigtigste for at holde sygdommen hen. Det handler om det gode livs tre elementer: at bevare tilknytningen til det, man kan lide, at få nogle sociale kontakter og at bevæge sig,” siger Bente Nikolajsen.

”I kommunalt regi kan vi se, at den sproglige formåen og evnen til at udføre velkendte opgaver bliver forbedret, når man har motioneret. Det er der lavet videnskabelige undersøgelser på,” slutter Bente Nikolajsen.

DGI Vestjylland arbejder på at få flere demensvenlige idrætsforeninger, så personer med demens kan få optimale betingelser for det gode liv. Det er altid muligt at kontakte DGI Vestjylland for at høre mere og eventuelt booke en gratis workshop.