Samværspolitikker

En samværspolitik er en konkretisering af foreningens værdier. Den sætter rammerne for hvad der er god opførsel, og hvordan I er sammen i foreningen, uanset om I er frivillige, medlemmer eller forældre.

En god samværspolitik er med til at skabe tryghed og kan forhindre uhensigtsmæssig adfærd, konflikter og i værste fald krænkelser. Den beskytter trænere, instruktører og medlemmer og er et godt udgangspunkt for at skabe en god og sund kultur i foreningen.

For at samværspolitikken bliver en del af foreningens kultur bør både bestyrelse, trænere, instruktører og medlemmer være med til at formulere den. Så kender de til punkterne i politikken.

Indholdet skal integreres i for eksempel trænerkontrakter, sættes i tale til spillermødet og  forårsopvisningen, så det opleves som aktuelt og vedkommende. Det er en god ide at kigge samværspolitikken igennem for eksempel en gang om året, så dels nye bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører bliver introduceret til den, dels for at sikre at den følger udviklingen i foreningen og hele tiden er aktuel.