Samværspolitikker

Samværspolitik, kontrakter med trænere og systematisk indhentning af børneattester. Det behøver hverken at være svært eller tidskrævende at skabe gode og trygge rammer for medlemmer og trænere i din forening.

3 forudsætninger for en god foreningskultur

 1. En samværspolitik som angiver retningslinjer for, hvordan medlemmer og frivillige omgås og kommunikerer med hinanden. Husk, at den skal gennemgås jævnligt – eksempelvis en gang eller to om året.
 2. Kontrakt med alle trænere – også dem som måske kun aflønnes med en træningsdragt. Sørg for at kontrakten giver foreningen mulighed for at opsige samarbejdet med træneren, hvis denne ikke overholder retningslinjerne, og at det hænger sammen med eksklusionsparagraffen i foreningens vedtægter.
 3. Indhent altid børneattester på alle trænere, når de begynder i klubben, og gentag systematisk eksempelvis hvert andet år.

Tryghed er en fundamental forudsætning for en god kultur og et godt læringsmiljø. En samværspolitik er med til at skabe fælles forventninger til, hvordan vi omgås hinanden i foreningerne. Den forhindrer også en uheldig glidebane, hvor den ene part kan ende som et offer i en trist sag om overgreb.

Der er heldigvis ikke mange sager om overgreb i DGI’s foreninger, men en del af de sager, der opstår, bunder muligvis i misforståelser og kunne være helt undgået, hvis man havde klare linjer om, hvordan man kommunikerer og omgås hinanden i foreningen.

Gode tommelfingerregler er, at en træner og en idrætsudøver under 18 år aldrig er alene sammen, og at al kommunikation altid foregår i et offentligt forum. Altså ingen private sms’er eller beskeder via Facebook, men i stedet en fælles tråd for hele holdet, hvor alle skriver synligt på siden.

Overgreb begynder med en fortrolighed

De triste tilfælde af overgreb, der har været, er ikke begyndt en tilfældig tirsdag, hvor en træner ud af det blå er gået ind i omklædningsrummet, mens nogle børn var i bad. De er begyndt med opbygningen af venskab, sympati og fortrolighed. Komplimenter, opmærksomhed og interesse ændrer langsomt karakter og bliver tvetydige, og så er rammerne skabt for, at forholdet kan udvikle sig i en usund retning.

Hvad skal din forenings samværspolitik indeholde?

En god samværspolitik omhandler de emner, som har betydning for, hvordan I omgås hinanden i din forening. Almindelige emner er:

 • Alkoholpolitik
 • Brug af euforiserende stoffer
 • Mobning
 • Adfærd omkring børn
 • Brug af mobiltelefoner
 • Sprogbrug
 • Rygning
 • Doping
 • Forældrenes rolle ved børnenes medlemskab
 • Konsekvenser hvis reglerne i samværspolitikken ikke overholdes

Brug eventuelt Guide: 4 trin til en samværspolitik til at udarbejde en politik for din forening.

En sms med teksten ”Det var godt at se dig til træning i dag” eller ”Du så godt ud til træning i dag, søde” kan være begyndelsen på en glidebane mod en usund relation. Der er ikke altid så langt, som man skulle tro. Men den mulighed minimerer man effektivt ved altid at kommunikere med hele holdet på en Facebook-side eller sørge for, at der altid minimum to voksne og et medlem involveret i kommunikationen.

De fælles retningslinjer beskytter både de medlemmer, som deltager i foreningens aktiviteter, og trænere, som ikke skal være bange for, hvordan deres kommunikation og adfærd kan tolkes af deltagere og forældre.

En tydelig og almindeligt kendt samværspolitik gør det nemt for begge parter at henvise til politikken og dermed sige fra. Et seksuelt forhold mellem et medlem på 17 år og en træner på 19 år, bliver ikke mere lovligt af, at det var den 17-årige, som begyndte tilnærmelserne, eller at både medlem og træner synes, det er i orden.

Styrker den gode kultur

Udover at samværspolitikken er med til at beskytte medlemmer og trænere i din forening, så er den også generelt et godt udgangspunkt for at skabe en god kultur i foreningen.

Men en samværspolitik fungerer kun, når den praktiseres og lever i foreningen, og derfor er det vigtigt, at alle nye trænere og hjælpetrænere bliver gjort bekendt med den – det er ikke nok, at den er skrevet ind i en håndbog eller står på hjemmesiden.

I stedet kan du og din forening med fordel oprette en fast procedure for, hvordan I etablerer et samarbejde med nye trænere. Indfører I for eksempel kontrakter med alle trænere, så er der en formel lejlighed til at mødes og gennemgå jeres samværspolitik og retningslinjer. Den kan også være et fast punkt på et årligt møde med trænerne, hvor I eksempelvis taler om, om den fungerer efter hensigten, eller om der er noget, der skal justeres.