Gør generalforsamlingen digital

Elektronisk afstemning får flere til at stemme, når BK Skjold holder generalforsamling.

Et tryk på en tangent og du har afgivet din stemme på det forslag eller den kandidat, du støtter ved foreningens årlige generalforsamling.

Den mulighed er ikke længere science fiction, men virkelighed i Boldklubben Skjold. Her er det gjort muligt at supplere den velkendte måde at afgive stemmer på med en digital stemmeafgivelse i paragraf 10 i foreningens vedtægter.

Digital afstemning:

  • får flere medlemmer til at deltage i generalforsamlinger
  • gør det nemmere for klubbens medlemmer at deltage i beslutningerne
  • kan skabe et større ejerskab hos medlemmerne
  • giver en større variation i bidragene til foreningens udvikling
  • giver øget input til fremtidens forening
  • giver medlemmer en større indsigt i foreningens arbejde
  • skaber mere åbenhed om foreningens vilkår og beslutninger
  • skaber et brand omkring klubben

Afstemning ude og hjemme

Selve afstemningen kan foregå såvel ved generalforsamlingen som fra hjemmet. Medlemmerne får 8-10 dage til at foretage afstemningen og mindes om det via sms og mails i dagene op til den sidste frist.

Set med formand Jan Sørensens øjne har den digitale mulighed åbnet for nye potentialer.

”Vi gør det for at få flere til at være mere aktivt med i bestyrelsens beslutninger. Og det er lykkedes,” siger han og nævner gevinsten:

”70 mennesker var inde at runde vores prøvevisning af en digital stemmeafgivelse på hjemmesiden. Det er flere hundrede procent mere, end vi plejer at se til vores generalforsamlinger.”

Netbaserede forslag

I BK Skjold er der en anderledes fase frem mod en generalforsamling end tidligere.

”En måned før generalforsamlingen lagde vi en efterlysning af forslag ud på vores hjemmeside. Vi fik 15 forslag ind, flere end vi ellers ser. Vi så en debat om emnerne på nettet, og vi så, at flere forslag blev tilpasset efter kommentarer fra medlemmer, inden de var endeligt formulerede,” forklarer Jan Sørensen.

Effekten af den netbaserede debat af medlemmers forslag er umiddelbart målelig:

”Der kom flere til selve vores ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skulle stemme om forslaget til vedtægtsændring, så den digitale afstemning kunne blive mulig. Og der var flere, der deltog i afstemningen end ellers,” fortæller han.

En investering, der betaler sig

Selve netprogrammet til den digitale afstemning køber BK Skjold hos et firma. En investering, som, Jan Sørensen er sikker på, betaler sig.

”Det gør kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer mere aktiv i løbet af året. Vi kan også lægge et spørgsmål ud og få vejledende holdninger tilbage for emner, vi gerne have belyst,” siger han.

Normalt kommer medlemmerne kun til de årlige generalforsamlinger, hvis for eksempel kontingentet synes at skulle stige, eller tilsvarende meget personlige emner er på dagsordenen.

”Derfor har vi intet at miste ved at prøve den nye, digitale afstemningsform. Der kan ikke komme færre deltagere end i dag,” understreger han.

Gør foreningen interessant

Jan Sørensen fik idéen til de digitale generalforsamlinger ved at høre om de gode erfaringer, en almennyttig boligforening havde med netbaserede afstemninger.

”De havde løftet deltagelsesprocenten pænt, og jeg tænkte, at det måtte vi kunne bruge,” siger han.

Som formand for en stor forening med 1800 medlemmer ser han det som sin rolle at gøre BK Skjold interessant for borgerne.

”Skal vi være det, skal vi gøre noget andet end det, alle andre gør, så forældre vælger os, når de skal vælge en lokal idrætsforening til sig selv og deres børn. De skal gerne sige ’i Skjold har de en holdning til tingene’,” forklarer han.

Flere deltager i demokratiet

”Vi må gøre noget, der berettiger vores arbejde, hvis vi vil tages alvorligt. Især det med at få flere til at deltage i demokratiet, der er grundlaget for hele Foreningsdanmark og det forpligtende fællesskab, der synes at glide i baggrunden i dag.”

Få kan bestemme alt i en forenings bestyrelse, men digitale generalforsamlinger ser Jan Sørensen som en måde at involvere flere i beslutningerne.