Nyt valgfag i skolen: Træneruddannelse med unge i front

Skolereformen: De ældste elever får en træneruddannelse og praktisk erfaring, når de underviser de yngste

På Løkken Skole har eleverne i 0.-3. klasse hver dag fra kl. 14.15 til 15.45 valget mellem to aktiviteter i de såkaldte ”frivillige bånd”. Det kan være lektiehjælp og forskellige idrætsaktiviteter.

Fra skoleårets start til efterårsferien har frivillige fra GVL Løkken stået for håndboldtræning om tirsdagen og fodbold om fredagen.

”Frem til jul skal det ikke hedde håndbold og fodbold, men boldleg. Det er alt med en bold, som vi slår sammen i hallen,” siger Niels Glyø, formand for GVL Løkken.

Andre foreninger har budt ind med badminton og gymnastik.

”Det er gået godt. Der har helt sikkert været en masse udfordringer, ikke mindst med at finde folk til at komme i de timer.”

Som andre idrætsforeninger oplever GVL, at det er kernetropperne, der springer til, når der skal ydes en ekstra indsats.

”Vi havde håbet, at vi kunne få forældre til at gå med, men det er kun lykkedes i lille omfang,” siger Niels Glyø.

Uddannelse for unge: Unge i front

Derfor har de taget initiativ til et samarbejde med DGI og skolen om ”Unge i front,” en uddannelse for unge træner- og lederspirer. Fra sommer til efterårsferien har 20-25 elever haft ”I front”-undervisning i skoletiden.

”De har fået undervisning af DGI. Vi har stillet klubhus til rådighed, for undervisningen skulle ikke foregå på skolen. Efter efterårsferien skal de i praktik, og de skal prøve at stå for det frivillige bånd, som skal køre nu,” siger Niels Glyø.

Dermed har foreningen ikke alene fundet en løsning på, hvem der skal stå for aktiviteterne i de timer, hvor mange frivillige er på arbejde.

GVL Løkken kan også selv få gavn af initiativet. 

”Vi håber, at vi kan få unge til at se en værdi i at blive aktive i deres forening. Kan vi bare rekruttere to til tre til frivilligt arbejde, er det fint,” siger Niels Glyø og sammenfatter de første erfaringer:

”Vi skal lære, og skolen skal lære. Mange ting vil blive ændret. Vi skal have evalueringsmøde med alle dem, der har været med.”