På Facebook flyder kommunikationen let

For fem år siden gik Broernes Basket på Facebook. I dag foregår al kommunikation dér – både internt i bestyrelsen og mellem medlemmerne. Det er uformelt og let tilgængeligt for alle.

Bestyrelsesarbejdet er blevet nemmere og foreningens medlemmer arrangerer let en spontan træningsaften på tværs af hold. Foto: Grafik af DGI
Man behøver ikke være på Facebook – men det er godt nok nemmere, hvis man er. Det vurderer Broernes Baskets kasserer, efter klubben for fem år siden gik på det sociale medie.

”Vi manglede et sted, hvor vi kunne kommunikere med vores medlemmer og se, at de rent faktisk modtog og åbnede vores beskeder. Det kan vi på Facebook,” forklarer Anders Clausen, som er kasserer i Broernes Basket i København.

I dag har bestyrelsen sin egen facebookgruppe, foreningen har en overordnet gruppe med godt og vel 100 medlemmer og hvert enkelt hold har sin egen gruppe.

”På Facebook kan vi se, hvor mange der har set opslaget, og om så en fra bestyrelsen sidder på Roskilde Festival, kan han nemt og uformelt smide en kommentar om, at han påtager sig opgaven,” siger Anders Clausen.

Åbenhed og overblik


Efter bestyrelsesmøderne bliver referatet lagt ind på bestyrelsens lukkede gruppe på Facebook. I samme gruppe bliver der udvekslet aftaler om hjemmesiden, koder til klubbens skabe og halbookningssystemer.

”Hvis formanden lægger noget op, så kan vi alle sammen følge med i korrespondancen, for det foregår samme sted – og ikke på separate e-mailadresser,” siger Anders Clausen.

Det giver en større grad af åbenhed og ingen er udenfor samtalen.

”Det skaber overblik, fordi alle dokumenter er samlet det samme sted. Og så kan vi tilgå samtalerne i toget eller i frokostpausen – for vi har alle en smartphone,” siger kassereren.

Få sat ansigt på hinanden

På hvert hold er der en holdleder. Det er hans eller hendes ansvar at give informationer videre fra bestyrelsesmøderne og holde holdkammeraterne velinformerede.


”Og så er det holdlederens ansvar at stå for en Facebook-gruppe for lige præcis deres hold,” siger kasserer og spiller, Anders Clausen.

Det kræver ikke ekstra arbejde. Tværtimod. Det er nemt at lægge information på Facebook

Anders Clausen, kasserer i Broernes Basket

Udover at oprette den lukkede gruppe, består opgaven for holdlederen i at tilføje nye medlemmer og smide dem ud, som ikke længere er aktive på holdet. Foreningens overordnede facebookgruppe er derimod åben for alle.


”På den side får medlemmerne sat ansigt på os i bestyrelsen og dem fra de andre hold. Det gør det nemmere, når der skal byttes dommervagter, for så kender man næsten hinanden,” siger Anders Clausen.

Gruppen bliver også brugt til at arrangere fælles udendørs træning eller kampe i sommerperioden.  


Kanalens udfordringer


Facebook har vist sig at være det kommunikationssystem, som basketklubben stod og manglede. Der er kun én ulempe ved det sociale medie:

”Vi har et oldboyshold, hvor langt fra alle er på Facebook. Men det er stadig holdlederens ansvar at holde spillerne opdaterede, og så sker det bare mundtligt,” siger 34-årige Anders Clausen.

I bestyrelsen kender man også godt til tendensen med, at ’jeg deltager’-knappen på Facebook ikke nødvendigvis er så bindende.

”Der er altid en risiko for, at folk bliver væk, hvis de opdager, at der ikke er særligt mange tilmeldte. Men modsat kan det også tiltrække endnu flere til sommerfesten, hvis man kan se, at der kommer mange,” siger Anders Clausen.


Ingen ekstra arbejde, kun fortjenester


Foreningen havde ikke lagt nogen egentlig strategi for deres ageren, da de i sin tid gik på Facebook. Formen på kommunikationen er kommet løbende.

”Det har vist sig, at foreningens hovedside er god til haste-sagerne, som hvis der mangler en dommer om to timer til en hjemmekamp. Og holdsiderne er gode til at skabe sammenhold og en ensretning på, hvad der bliver sagt og aftalt,” siger Anders Clausen.

Ifølge ham kan det slet ikke betale sig ikke at være på Facebook.

”Det kræver ikke ekstra arbejde. Tværtimod. Det er nemt at lægge noget information op på Facebook og det er nemt for modtageren at læse det,” konkluderer Anders Clausen.