Guide: Sådan opretter I en forening

Kom godt i gang med jeres nye forening. Her får I et overblik over, hvordan I nemmest får lavet jeres vedtægter, afholder stiftende generalforsamling og bliver klar til de spændende opgaver.

Der er flere gode fordele ved at oprette en ny forening, og det er heldigvis ikke svært. Før I kan kalde jer en formel forening, skal I dog tage nogle skridt for at nå i mål. 

Denne guide hjælper jer i gang.

1. Overvejelser inden I begynder

Det kan være en god idé at gøre jer en række overvejelser, inden I sætter jer ned og begynder at lave jeres vedtægter. De er nemme og hurtige at lave et udkast til med DGI's vedtægtsgenerator.

Gode overvejelser er:

Formål:

Hvad vil I grundlæggende med jeres forening? Hvilke værdier skal foreningen hvile på, og hvad vil den arbejde for? 

Det kan være, I vil give alle, uanset køn, alder og nationalitet, mulighed for at dyrke idræt. Det kan også være I vil styrke det frivillige foreningsarbejde og på den måde øge sundhed og trivsel. Måske vil I bare gerne have flest mulige i jeres område til at være aktive? 

Det er op til jer.

Aktiviteter:

Hvilke aktiviteter skal foreningen have? Vælg aktiviteterne ud fra jeres formål, hvad I ønsker at tilbyde, og hvad andre har et ønske om at gå i gang med.

Organisering af foreningen:

Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være arbejdsgrupper?

2. Lav foreningens vedtægter

Næste skridt er jeres vedtægter. Altså de regler, der sætter rammen for jeres fællesskab. Det er vigtigt, at vedtægterne er formuleret klart og tydeligt, så I ved, hvad der gælder, hvis der skulle opstå tvivl eller konflikter. Det er en god idé at sidde sammen, mens I udfylder punkterne. 

Officielt fungerer vedtægterne også som dokumentation for, at jeres forening rent faktisk eksisterer. Derudover er vedtægter en betingelse for, at foreningen kan blive godkendt af kommunen og få økonomisk støtte.

Foreningens vedtægter indeholder typisk en stribe paragraffer eller afsnit, som går igen fra forening til forening. Det er afsnit som formål, hjemsted, ledelse og opløsning.

Læs også: Hvad er en forening, og hvilke fordele får man?

I kan lave et udkast til jeres vedtægter med DGI's vedtægtsgenerator, der gør processen nem og overskuelig.

3. Den stiftende generalforsamling

Når vedtægterne er udformet, diskuteret og grundigt gennemarbejdet, er det tid til at afholde den stiftende generalforsamling.

Det er en slags opstartsmøde, hvor I officielt bliver en forening. På mødet skal I blandt andet gå jeres vedtægter igennem, lægge planer for foreningens arbejde og ikke mindst vælge en bestyrelse. Det er en god idé at afklare inden mødet, hvem der har lyst til at være en del af en kommende bestyrelse.

Alle, der har interesse i foreningen, kan komme til den stiftende generalforsamling. Indkaldelsen skal også henvise til steder, hvor interesserede kan se et forslag til vedtægter. Gør den tilgængelig i for eksempel lokale medier og på Facebook, hvor interesserede kan se den.

Det er også en god idé at sende invitationer ud og hænge opslag op i jeres lokalområde.

Læs: Bliv medlem af DGI og få medlemsfordele

Eksempel på dagsorden til stiftende generalforsamling

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent: Dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen. Ligesom på enhver anden generalforsamling.
 3. Valg af referent: Vælg en person, som skriver alle aftaler og beslutninger ned.
 4. Fortælling: Fortæl, hvem I er, hvad en forening er, og hvorfor I gerne vil lave en forening.
 5. Vision/mål: Snak med deltagerne om jeres fremtidsdrømme. Hvordan ser foreningen ud om et år, hvilke aktiviteter tilbyder foreningen, og hvor mange medlemmer er I?
 6. Forslag til vedtægter: Gennemgå jeres vedtægter, så alle ved, hvilke regler der gælder i foreningen.
 7. Valg af bestyrelse: Vælg medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor: Fortæl, hvad en revisor laver og find ud af, hvem der har lyst til at være revisor. Vælg i fællesskab en revisor.
 9. Eventuelt: Spørg, om der er nogen, der gerne vil sige noget, inden mødet slutter.

Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at igangsætte aktiviteter, der selvfølgelig ligger op ad foreningens formål, som beskrevet i vedtægterne.

Læs mere: Den nye bestyrelses arbejde

4. Kom godt videre

I kan også hjælpe jer selv godt i gang ved blandt andet at:

1. Blive en folkeoplysende forening

I kan søge kommunen om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Som folkeoplysende forening får I adgang til økonomisk støtte og lokaler til jeres aktiviteter. Følgende krav skal opfyldes for at blive godkendt: 

 • Foreningen er hjemmehørende i kommunen
 • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle
 • Foreningen har en ansvarlig bestyrelse
 • Foreningen er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel

Desuden skal foreningen tilbyde folkeoplysende aktiviteter, for eksempel idræt, og bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer.

Læs mere om at blive folkeoplysende forening her.

2. Søge hjælp hos DGI og blive medlem

DGI står klar til at hjælpe jer i gang som forening. I er derfor velkomne til at kontakte en af DGI’s foreningskonsulenter. I første omgang er rådgivningen gratis. Kontakt foreningskonsulenten i den landsdelsforening, der dækker den kommune, hvor jeres nye forening hører hjemme.

Ønsker I yderligere hjælp, kan I søge optagelse i den landsdelsforening, hvor jeres forening hører hjemme.

Der er mange gode fordele ved at blive medlem af DGI. Læs om dem her.