Børn under 13 år må ikke arbejde frivilligt

Medlemmer under 13 år må gerne hjælpe i foreningen, men ikke være fast frivillig som hjælpeinstruktør eller træner.

"Hvordan kan vi få 11-12-årige med, starte stille og roligt og give dem et ansvar?" spørger Herlev Gymnastik. (Arkivfoto) Foto: Palle Skov

Når man som Herlev Gymnastik vil lære foreningens unge medlemmer at tage ansvar og samtidig naturligvis overholde landets love, står man som forening i et dilemma.

I hvert fald, hvis ansvaret omfatter en tjans som hjælpeinstruktør eller -træner. For ifølge arbejdsmiljølovgivningen forstås det at være instruktør, træner eller leder i en forening som et arbejde, uanset om opgaven er lønnet eller ulønnet. Derfor er instruktører og trænere under 18 år omfattet af reglerne for unges arbejde, og disse regler siger, at

  • børn under 13 år ikke må udføre arbejde
  • 13-14-årige må udføre lettere arbejde
  • at unge, som er fyldt 15 år og færdige med 9. klasse gerne må være instruktører og trænere

I Herlev Gymnastik har de nogle 11-12-årige gymnaster, som de gerne vil lære op i at være hjælpetræner, så de er klar til det, når bliver 13 år.

Børn under 13 år og arbejde

Børn under 13 år må ifølge arbejdsmiljøloven ikke udføre arbejde. Politiet kan i nogle tilfælde give en konkret tilladelse, men reglen giver ikke mulighed for at give tilladelse til at være hjælpeinstruktør i en idrætsforening.

Læs hele vejledningen om regler for børn og unge som frivillige hjælpere.

”Hvordan kan vi få 11-12-årige med, starte stille og roligt og give dem et ansvar, der kan motivere dem til at blive og senere blive instruktører,” lød spørgsmålet fra Herlev Gymnastik.

Lene Fjeldsted, bestyrelsesmedlem forklarer:

"Vores første tanke var, at de skulle være hjælpetrænere, gå til hånde på forældre/barn-holdet og blive en del af trænerteamet."

Men den tanke er bestyrelsen nu gået bort fra. De har blandt andet fået svar fra DGI’s foreningsrådgivning på et spørgsmål om omkostningsgodtgørelse og forsikring af de unge hjælpere.

”Som led i at være medlem af foreningen kan de hjælpe med små opgaver,” lyder det i svaret fra Steen F. Andersen, DGI’s advokat og chefjurist, og svaret fortsætter:

”Der kan ikke gives omkostningsgodtgørelse, da de ikke kan anses for at afholde udgifter for foreningen. Der kan heller ikke skattefrit gives en ”tak for hjælpen-gave.”

Så er spørgsmålet, om Herlev Gymnastik på andre måder kan sige tak for indsatsen til de helt unge hjælpere? Og jo, foreningen må gerne lave et arrangement for de unge, for eksempel en fest eller en tur. 

"En arrangeret biograftur vil være ok, men hvis man giver en biografbillet holder det ikke," oplyser DGI's advokat. 

Kurser er en gulerod

I Herlev Gymnastik har de en tradition for at sende deres instruktører og trænere på mange kurser. Derfor var de i starten også på jagt efter muligheder for at sende de helt unge på kursus og fandt så DGI’s minihjælperkursus, som er målrettet 11-12-årige gymnaster. Tilbuddet skabte en vis forvirring hos de opmærksomme bestyrelsesmedlemmer i Herlev:

”Ifølge jeres hjemmeside kan 11-12-årige komme på Minihjælperkursus. Men ifølge samme hjemmeside må unge under 13 år ikke være hjælpetrænere. Hvordan hænger det sammen?” spurgte Lene Fjeldsted, og hendes spørgsmål har nu ført til, at DGI Gymnastik tydeliggør i kursusbeskrivelsen, at kurset ikke er en træneruddannelse, men alene målrettet gymnaster, der vil hjælpe og måske i fremtiden være hjælpeinstruktør.

Fra minihjælperkursus til Spire inspiration

Tilføjet den 7. november 2022: Minihjælperkurset er i dag erstattet med en inspirationsdag målrettet 11-12-årige, som er medlem af en forening. 

Inspirationsdagen handler om leg, krop og bevægelse og giver også inspiration til på sigt at blive hjælpeinstruktør og senere instruktør i foreningen.