Corona giver anledning til kontingent-tanker

Det kan være en god idé at overveje timingen af kontingentbetalingen i år.

I april siger udendørsidrætterne goddag til en ny sæson - og for mange er det tid til kontingentbetaling. Her fra LM i Juniortour 2019. Foto: Bo Nymann

I enhver anden tid ville april betyde sæsonstart i udendørsidrætterne og dermed højsæson for kontingentbetaling. Det gælder f.eks. tennis og nogle fodboldklubber, hvor børneholdene typisk starter med udendørs træning efter påske. I år er der grund til at overveje, hvornår kontingentkronerne skal falde.

Overvej om automatisk kontingentopkrævning er en god ide

I mange foreninger er der automatisk kontingentopkrævning, men det kan være en god ide, at bestyrelsen overvejer, hvad der er den rette model i år.

Charlotte Bach Thomassen, DGI’s formand, siger:

”Vi ved, at nogle foreninger udskyder den automatiske kontingentopkrævning, indtil de ved mere om, hvornår træning og aktiviteter igen går i gang.”

I nogle foreninger går overvejelserne på, at hvis aktiviteterne kommer i gang 13. april, så vil kontingentopkrævningen være som planlagt. Men går der længere tid, før aktiviteterne kan starte igen, så vil nogle foreninger overveje at nedsætte kontingentet.

Og selvom foreningernes medlemmer ikke kan mødes i hallen eller på boldbanerne, så er mange foreninger aktive på digitale platforme og holder kontakten til medlemmerne ved lige f.eks. gennem virtuel holdtræning.

Når foreninger ser på deres økonomi i denne tid, bør de nøje overveje, hvordan de bruger deres penge bedst muligt til gavn for alle medlemmer, ikke mindst børn og unge

Charlotte Bach Thomassen

Foreningernes økonomi er meget forskellig 

Det er klart, at det vil påvirke foreningernes økonomi, hvis der i år kommer færre penge ind via kontingentopkrævningen. Men det er meget forskelligt, hvordan økonomien ser ud i de flere end 6.400 idrætsforeninger, der er med i DGI. En række foreninger har en god økonomi, mens andre vil blive hårdere ramt.

Ud over kontingentbetaling fra medlemmerne, så er den kommunale støtte via folkeoplysningsmidlerne vigtig for foreningernes økonomi.

”For mange foreninger er kontingentbetaling og tilskud fra kommunen via folkeoplysningsmidlerne helt afgørende for foreningens økonomiske stabilitet. Derfor er det vigtigt, at kommunerne gives de bedste rammer for at fortsætte udbetalingen af aktivitetstilskud med videre, også selvom der ikke foregår aktivitet i foreningerne i disse uger,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Tilbagebetaling er ikke et juridisk krav

Mange idrætsforeninger var godt i gang med sæsonen, da corona-situationen gjorde, at de måtte aflyse alle aktiviteter.

Rent juridisk kan medlemmerne ikke stille krav om at få en del af et kontingentet betalt tilbage, selvom træningen og aktiviteterne er aflyst i en periode. For kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Læs også: Corona og økonomiske konsekvenser: Hvad gør I som idrætsforening?

Samfundssind er vigtigt

Samfundssind har altid været en af de grundlæggende værdier for DGI, og begrebet er blevet brugt ekstra meget i denne tid.

”Idrætsforeningerne skal have gode vilkår for at tilbyde attraktive aktiviteter for alle danskere. Når det er sagt, så er der andre områder, der er langt hårdere ramt af corona-situationen end idrætten, og det skal vi være bevidste om. Så når de frivillige foreninger ser på deres økonomi i denne tid, så bør de nøje overveje, hvordan de bruger deres penge bedst muligt til gavn for alle foreningens medlemmerne, ikke mindst børn og unge,” siger Charlotte Bach Thomassen.