Sådan: App’en styrker foreningens fællesskab

Tuse GF er gået digitalt. Det har lettet bestyrelsesarbejdet og givet bedre kontakt til trænere og forældre.

Via app'en har Mathilde Olsen sagt ja til en frivillige tjans i Tuse GF med klud og desinficerings-spray, så redskaberne kan blive corona-rengjorte. Foto: Bo Nymann

En app er lynhurtigt blevet det allervigtigste kommunikationsværktøj i Tuse Gymnastikforening.

For al kommunikation med forældre og trænere er nu samlet i app’en. Og som en positiv sidegevinst har det også styrket fællesskabet, selv i en tid med corona.

»App’en gør, at vi er kommet tættere på hinanden. Det er mere brugervenligt at kommunikere med både forældre, trænere og hjælpere. Mange af de unge brugte jo ikke mail, men alle bruger smartphones,« siger Morten Rasmussen, der er formand i Tuse GF. 

Fem fordele ved en app

  • Samler al kommunikation et sted
  • Gør det nemt at kommunikere hurtigt og præcist
  • Sikrer at alle får den samme information
  • Gør det nemmere at være bestyrelse – og træner
  • Styrker fællesskabet i foreningen

Nemmere at finde frivillige

Alle forældre og trænere opfordres til at have app’en, for det er der, al kommunikation foregår. For eksempel info om, at holdene måtte sættes på pause på grund af corona-restriktioner. Eller info om onlinetræning.

Dengang gymnasterne i efteråret 2020 kunne mødes fysisk, blev app’en f.eks. brugt, når hold skulle splittes i to på grund af forsamlingsforbuddets max-grænse, og når der har været Corona-smittede.

Bestyrelsesmedlem Eva Anker Lund har været foreningens tovholder på den nye app, som har gjort det meget nemmere at kommunikere og finde frivillige forældre til opgaverne.

»App’en er mindre formel, og det er instant messaging i stedet for one-way kommunikation. Det er mindre grænseoverskridende end at skrive en mail. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle have klaret Corona og f.eks. rengøringen uden app’en,« siger Eva Anker Lund.

Forældre melder sig til rengøring via app’en

Det er nemlig via app’en, at forældrene skulle melde sig til rengøringen, og det har Mathilde Olsen gjort.

»Det er nemt at melde sig til via app’en. Jeg skal alligevel hente, og samtidig giver jeg en hånd med i foreningen. På den måde er jeg også blevet mere involveret i den forening, mine to døtre er aktive i,« siger Mathilde Olsen, der ud over rengøringsopgaverne også vil hjælpe Tuse GF med at lancere en online-shop med merchandise.

Foreningen ønskede mere struktur

App’en er et af de nye tiltag, Tuse GF har sat i søen, mens foreningen har været med i DGI’s projekt om digitale fyrtårnsforeninger. Tuse GF meldte sig egentlig til projektet, fordi bestyrelsen ønskede mere struktur i den ellers velfungerende forening.

Et spørgeskema blandt forældre og trænere viste blandt andet, at forældrene oplevede, at de fik unødig og tvetydig kommunikation, og at det kunne være svært at være en del af fællesskabet.

Derfor har foreningens mål både været at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og knytte forældrene tættere til foreningen.

Udover app’en, som er lavet via MinForening, har foreningen fået et fælles bestyrelsesdrev, den bruger Zoom til virtuelle møder og PlanDisc til årshjul og planlægning. Og så er der kommet ny hjemmeside, og YouTube bruges både til fælles videoer og private playlister. Blot for at nævne nogle af de digitale værktøjer, foreningen nu gør brug af.

Læs mere om MinForening og andre medlemssystemer, der letter foreningsarbejdet.

Knytter forældre tættere til foreningen

Selvom enkelte forældre ikke vil bruge app’en, og nogle har bøvlet med, om det er forældre eller børn, der skal oprettes, så er langt de fleste glade for de nye digitale muligheder, fordi det er nemmere at følge med i netop det hold, deres børn går på.

På den måde bliver forældrene knyttet tættere til klubben og det har f.eks. også ført til, at en har meldt sig som sponsor.

»Men den mest succesfulde måde at engagere forældrene på er ved at se dem i øjnene. Derfor var jeg med til alle opstartsmøder for forældrene. Vi stod uden for hallen, mens jeg fortalte om den nye app, og at de skulle melde sig til rengøringsopgaverne i app’en,« siger Eva Anker Lund.

Og det gjorde både Mathilde Olsen og andre forældre. Der samtidig kom tættere på foreningen.