Elevatortalen:
Fortæl hvad I kan

Kan du på 10-15 sekunder beskrive din forenings særlige kendetegn, eksistensberettigelse eller brand? Så kan du holde elevatortalen.

Elevatortalen er 10-15 måske 20 sekunder eller netop så lang tid, det tager at køre i elevator mellem to etager. På den tid skal du klart og præcist beskrive din forening, dens særlige værdi og raison d’etre, altså grunden til at foreningen findes.

Det står måske lysende klart for dig, men gør det også for andre ledere, trænere og medlemmer? Jo flere i din forening, der med egne ord, kan holde elevatortalen for familie, venner og kolleger, jo klarere vil foreningens værdier og brand fremstå.

At nå frem til essensen kræver ofte nogle omveje. Prøv for eksempel at få styr på nogle af nedenstående spørgsmål, og sum så det hele sammen til kernen i fortællingen om din forening.

#1 Fakta om foreningen

Det er godt at kende fakta. Dem kan de fleste uden videre beskrive.

Hvem er vi?

Beskriv

 • Foreningens størrelse og medlemsammensætning
 • Aktiviteter
 • Ledelse og udvalg
 • Regler, normer, politikker
 • Ressourcer (faciliteter, frivillige, forældre, sponsorer)

#2 Kendskab, kompetencer og fællesskab

Det er også en god øvelse at sætte ord på de kvaliteter, som idræt, fællesskab og foreningsliv kan give jeres medlemmer, når de engagerer sig i foreningen.

Hvad kan vi?

Giv korte svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad lærer vores medlemmer fysisk, psykisk og socialt, når de er aktive i vores forening?
 • Hvilken værdi giver det for dem personligt?
 • Hvilken værdi har det, når man er sammen med og skal samarbejde med andre?

(Se eksemplet fra VK Vestsjælland, hvor "Alle skal hjælpe til") 

#3 Mål og værdier

Prøv så at beskrive jeres kultur og det fælles mål. Det kræver øvelse. Og øvelse gør mester, så træk i træningstøjet sammen, snak om mål og værdier - kort sagt øv jer!

I kan øve jer ved at besvare følgende spørgsmål:

Hvad vil vi?

 • Hvor gør vi og vores forening en forskel?
 • Hvad er unikt for os?
 • Hvad får man ud af at blive medlem hos os?

(Se eksemplet fra Hjerting BK, hvor "Nye medlemmer står i kø")

Essensen

Sum essensen, dvs. det vigtigste i de tre hovedpunkter, sammen til en kort, klar fortælling på max 20 sekunder om din forening. Så har du den perfekte elevatortale.

Send os din feedback

Kan du bruge opskriften på denne side til at gøre elevatortalen om din forening knivskarp? 

Send gerne en mail med din feedback til udspil@dgi.dk

 Her er et eksempel fra Skovbakken