Pædagogerne leger sig sundere og stærkere i arbejdstiden

I disse dage ser et nyt koncept dagens lys. På baggrund af DGI’s kursusforløb Træning for pædagogisk personale bliver personale i daginstitutioner udstyret med redskaber til, hvordan de kan bruge motion og bevægelse i deres arbejdsdag og på den måde være med til at skabe en mere fysisk og psykisk stærk personalegruppe.

I Egebjerg er de fælles om formen
I Børnehaven Kaskelotten i Egebjerg ved Horsens har personalet igennem en længere periode arbejdet med træningsprincipperne i samarbejde med hinanden og DGI – og i fællesskab med børnene.

”Vores udgangspunkt, da vi gik i gang, var, at vi ville gøre legepladsen og uderummet til en aktiv del hverdagen. Vi håbede at få en kultur, hvor personalet begyndte at træne inde og ude, mens de er på arbejde,” lyder det fra pædagog og primusmotor for projektet i Kaskelotten, Wanja Høj Sørensen.

Træningen i arbejdstiden har ført store ændringer i institutionens kultur med sig. I dag tænkes der træningsaktiviteter ind hver dag og der er kommet større fokus på, at det pædagogiske personale deltager i legen med børnene. Den nye, aktive kultur har som en ekstra bonus desuden medført tættere og bedre relationer mellem de ansatte.

Væk med de dårlige undskyldninger
En travl hverdag gør det nemt at komme med undskyldninger. Undskyldninger for ikke at få trænet i det daglige og for ikke at være god ved sig selv.  Med det nye koncept bliver personale rustet, så de på en legende måde kan indtænke træningsøvelser i deres arbejdstid. I Kaskelotten, hvor de i længere tid har arbejdet med træningsprincipperne, kræver det stadig en målrettet indsats at få de nye vaner og rutiner sat i fokus:

”Det er super vigtigt, at ledelsen prioriterer det. Og selvom man fx arbejder med børnenes sprog i en periode, kan man godt kombinere det med at træne. Det handler om at være kreativ og se muligheder,” lyder det fra Wanja, som har oplevet de mange gode effekter ved at indføre træning i dagligdagens arbejdsrutiner.

Træningsprincipper for alle
Med træningskonceptet åbnes der op for, at institutioner landet over kan drage nytte af de mange gode erfaringer og redskaber, som følger med konceptet.

I DGI ser projektleder Anja Eggert stort potentiale i de mange lettilgængelige lege og træningsmetoder:

Det behøver ikke koste en masse ressourcer. Personalet kan på ganske kort tid få integreret nye måder at bevæge sig og bruge kroppen på i deres hverdag med Træning for pædagogisk personale som hjælpemiddel.

Anja Eggert. Projektleder i DGI

Konceptet er udviklet på baggrund af et 3-årigt projekt i DGI. Projektet har i samarbejde med 141 deltagere fra 60 institutioner testet og arbejdet med nye rutiner og arbejdsgange, hvor der i den grad er indtænkt det at styrke og skabe en stærkere personalegruppe. 

Vil du høre mere om Træning for pædagogisk personale? Kontakt projektleder Anja Eggert på anja.eggert@dgi.dk eller 79 40 44 13.