Sådan plejer I jeres frivillige

Frivillige er kun til låns, men en målrettet indsats for at tage godt imod, pleje og fastholde medvirker til at frivillige har det godt og føler, at foreningen er deres.

Hvordan plejer og fastholder foreningen de frivilliges engagement, lyst og vilje til at bidrage til foreningens arbejde? Det korte svar er attraktive rammer.

Attraktive rammer

4 gyldne nøgler til at tiltrække og pleje frivillige:

 • Anerkendelse
 • Ansvar 
 • Indflydelse
 • Belønning

Her får du metoder og råd til at pleje og fastholde de mennesker, som yder en frivillig indsats i din forening. Det enkelte tiltag kan ikke med fordel kombineres på forskellig vis.

Anerkendelse

Anerkendelse har afgørende betydning for alle og selvfølgelig også for alle, der yder en indsats i en forening. Du kan anerkende andre via personlig kontakt i hverdagen. Et håndtryk, et smil, et klap på skulderen eller en snak over en kop kaffe gør en forskel for de fleste. Det får os til at føle os hørt og set, og det er en god anledning til at få en snak om opgaver i foreningen.

Anerkendelsen kan også være mere formel, for eksempel i form af positiv omtale af frivilliges indsats ved større arrangementer, sæsonstart og -afslutning, opvisninger eller fest og fejring.

 • Overvej, hvornår og hvordan I anerkender de mennesker, der bidrager med en frivillig indsats i din forening.

Download materialer

Anerkendelse:

Beskriv jeres gode idéer og nye idéer:

> Download plakat

> Dowload plakat (skrivbar version)

Pleje og udvikling:

> Download plakat

> Download plakat (skrivbar version)

Byd velkommen:

> Download plakat

>Download plakat (skrivbar version)

Med DGI’s frivilligcertifikat får du et synligt bevis på, at frivillige gør en positiv forskel for både dem selv, foreningen og samfundet > Download frivilligcertifikat

Ansvar giver ejerskab

Oplevelsen af at have indflydelse og være direkte involveret i foreningens arbejde er en kæmpe motivationsfaktor. 

At få ansvar for en opgave gør en forskel. Det kan for eksempel være ansvar for at stå for et arrangement. Foreningen har måske allerede en drejebog og et budget for arrangementet, og på dagen er flere klar til at hjælpe. På den måde kan der ske en gradvis overdragelse af ansvar. Den, der for første gang får ansvar for at sørge for at arrangementet kan løbe af stabelen som planlagt, bliver hjulpet på vej med de redskaber og hjælpende hænder, foreningen stiller til rådighed.

Ansvar kan udvikle sig til en følelse af ejerskab, hvis og når bestyrelsen giver frivillige plads til at bidrage i planlægning og beslutninger både i de indledende opgaver med et arrangement, under selve arrangementet og i den efterfølgende oprydning og evaluering.

Nogle ønsker ansvar og ejerskab. Andre gør ikke. Det er naturligvis vigtigt at afklare i en gensidig forventningsafstemning og dialog, så han eller hun, der er med for første gang får en positiv oplevelse. 

 • Overvej hvornår og hvordan I afstemmer forventninger med dem, der bidrager med en frivillig indsats i din forening.

Indflydelse

Når bestyrelsen planlægger og organiserer fremtidige indsatser og projekter, kan I med fordel overveje, hvilke opgaver, der kan uddelegeres.

Stævner, sæsonafslutning, udlandsture og andre sociale arrangementer er ofte områder, hvor medlemmerne umiddelbart kan se en fordel i engagere sig, tage ansvar og gøre en indsats. Her kan fødekæden starte og måske udvikle  engagementet til tungere opgaver på sigt.

Udvikling, belønning og skattefrie goder

I de fleste foreninger får frivillige ikke løn for deres arbejde. Til gengæld bliver de godtgjort eller belønnet for deres indsats med goder som for eksempel:

 • Uddannelse/kurser, der udvikler de frivilliges kompetencer inden for det felt, de arbejder med.
 • Skattefrie omkostningensgodtgørelser for blandt andet telefon, internet og diverse udlæg til holdet/foreningen. Tjek de aktuelle regler her. 
 • Tøj. Ens tøj skaber samhørighed og medvirker til, at alle frivillige føler sig som en del af fællesskabet.
 • Sociale arrangementer som for eksempel sommerfest, afslutningsfest eller en årlig tur. Her kan foreningen anerkende og fejre de frivilliges indsats og eventuelt kåre årets frivillige.
 • Gaver som tak for indsatsen, for eksempel ved afslutningsarrangementer, jubilæer, når en frivillig stopper, eller når foreningen kårer årets leder. 

Vær opmærksom på, at det kan være svært at ændre etablerede traditioner i foreningen og fjerne eventuelle fordele og goder for de frivillige. Hvis I fjerner et gode, så erstat det med noget andet, der gør det attraktivt at være frivillig i foreningen.

 • Overvej hvordan I bruger energi på at skabe en god fortælling om de mange goder og fordele, som foreningen giver de frivillige.

Attraktive rammer

Attraktive rammer er altså både anerkendelse, ansvar, indflydelse og belønning. Gode fysiske rammer kan også være med til at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen. Det er derfor vigtigt, at der er hyggelige steder, hvor I kan mødes.

Sociale arrangementer som fredagsbar, fester, spis-sammen-arrangementer knytter både medlemmer og frivillige tættere sammen og skaber basis for venskaber på kryds og tværs. Når man føler sig velkommen, får nye venskaber og har det sjovt i foreningen, er der en markant større chance for, at de på sigt fortsætter deres engagement og frivillige arbejde i foreningen.