I Aarhus Beachvolley Club bliver nye taget godt imod

Aarhus Beachvolley Club har fået øjnene op for betydningen af Den Gode Velkomst. Flere tiltag er indført, hvor flere nye er på trapperne.

Aarhus Beachvolley Club har de seneste år oplevet stor fremgang på medlemsfronten. Foto: ROAR PAASKE FOTOGRAFI

”Det skal være en let beslutning for nye at blive medlem af ABC - Aarhus Beachvolley Club,” fortæller Jeff Jørgensen. Han er næstformand for klubben, træner selv flere af klubbens hold og er ansvarlig for klubbens trænerstab på knap 40 trænere. Sammen med bestyrelsen og de øvrige trænerne i klubben, har Jeff Jørgensen været på kursus i Den Gode Velkomst. Her har de fået inspiration til, hvordan de bliver endnu bedre til at tage imod nye i klubben, samt skabe en god og sund kultur, hvor både trænere og klubbens medlemmer trives.

Hvad er Den Gode Velkomst?

Hvad er Den Gode Velkomst?

Den Gode Velkomst handler om at byde nye medlemmer godt velkommen og styrke den mentale sundhed ude i foreningerne.

Den Gode Velkomst opdeles i tre faser. En før-, under- og efter-fase:

Før-fasen omhandler den praktisk info og tilgængeligheden af din forening. Herunder hvordan du markedsfører og beskriver din forening.

Under-fasen handler om det fysiske møde ude i foreningen. Herunder hvordan nye bliver præsenteret og taget godt imod, samt hvordan i arbejder med fællesskabet på holdet.

Efter-fasen er hvordan i samler op på træning. Slutter i f.eks. af i fællesskab, har i intern Facebookgruppe, og hvordan bidrage i til det gode fællesskab.

Læs mere her

Vis mere Vis mindre

Fokus på den gode start, midte og slutning

Her fik de i klubben inspiration til, hvordan de ved at opdele træningen i en før, under og efter, kan give medlemmerne, nye som gamle, en bedre velkomst i klubben. En pointe de har gjort en del ud af at videreformidle til trænerne til den årlige træner-opstarts-workshop i klubben.

”Vi nævner vigtigheden af Den Gode Velkomst hvert år inden sæsonstart, og vi har skrevet det ind i vores trænerguide, som alle nye trænere får udleveret. Hvordan de så konkret arbejder med det, er selvfølgeligt op til den enkelte,” fortæller Jeff Jørgensen.

Læs også: Aarhus Beachvolley Club vinder Årets Forening 2021

Simple, men effektive overvejelser

En af ideerne som klubben har taget til sig, er at starte og slutte hver træning i samlet flok. Et tiltag, som er simpelt, men samtidigt effektivt, erkender Jeff Jørgensen, da det er en oplagt anledning til at se hinanden i øjnene, komme godt i gang med træningen og få rundet ordentligt af:

”Når et nyt medlem kommer for første gang, bliver velkommen taget godt imod af både trænere og spillere. Her plejer jeg også at udpege en fra holdet som buddy for den nye, som så vil have til opgave at hjælpe den nye gennem denne første træning.”

Næstformand i Aarhus Beachvolley Club - Jeff JørgensenNæstformand i Aarhus Beachvolley Club - Jeff JørgensenFoto: ROAR PAASKE FOTOGRAFI

Stort behov for integration af nye spillere

Hos ABC kommer mange nye til - også i en sen alder. Nogen har mange års erfaring med volley fra en klub et andet sted i landet, mens andre er nybegyndere og måske ingen kender i klubben.

Netop derfor er det vigtigt at have fokus på den gode velkomst - og ikke kun på "intro-holdet", fortæller Jeff Jørgensen:

”De fleste af vores hold oplever store udskiftninger hvert år, hvilket er en forudsætning i en international studieby som Aarhus. På de fleste hold har vi derfor ikke en lukket og sammentømret klike, som har spillet sammen de sidste mange år. Det er vigtigt for os at vise dette udadtil, så nye ikke afskrækkes fra at møde op uden forhåndskendskab.”

Aarhus Beachvolley Club blev kåret til Årets Forening 2021 af DGI Østjylland.Aarhus Beachvolley Club blev kåret til Årets Forening 2021 af DGI Østjylland.Foto: ROAR PAASKE FOTOGRAFI

Byder velkommen længe inden første træning

ABC og Den Gode Velkomst

Disse indsatser gør ABC for Den Gode Velkomst:

 • Årlig workshop for deres trænere om Den Gode Velkomst med fokus på de tre faser, før under og efter
 • Fælles introtræning (åbent hus) op til opstart
 • Sociale arrangementer på tværs af deres hold

Online-indsatser:

 • Podcast om "Alt du skal vide som ny i ABC"
 • Engelsk oversættelsesfunktion på hjemmesiden
 • Pop-up messenger-boks til at stille spørgsmål i på både hjemmesiden og Facebook
 • Udførlig beskrivelse af klubbens tilbud samt en specifik fane målrettet nye i klubben

Kommende indsatser:

 • Bedre skiltning og info i Beachparken
 • Velkomstbrev til nye i klubben
 • Videoguides til forklaring af praktisk info
 • Større fokus på mikrohandlinger ved første møde
 • Generel fokus på at udbrede kendskabet til Den Gode Velkomsts tre faser

Vis mere Vis mindre

”Den gode velkomst skal gerne starte længe inden det første fysiske møde. Fasen før træningen, er mindst lige så vigtig for at klæde nye godt på, så de er trygge ved at møde op.”

Derfor har klubbens hjemmeside gennem mange år været højt prioriteret, da dette for mange er det første møde med klubben, forklarer han. Hjemmesiden skal derfor være let at betjene, fremstå imødekommende og give de besøgende svar på deres spørgsmål:

”Til de mange interesserede udlændinge, har vi også benyttet os af Googles automatiske oversættelsesfunktion til engelsk. Noget jeg varmt kan anbefale, da det er nemt at implementere, samtidig med, at det er kommet mange af vores medlemmer til gavn”.

De har også lavet en podcast:

”Her taler flere af vores trænere om klubkulturen, dresscode, de uskrevne regler og de forskellige elementer af træningen. Interesserede får dermed afmystificeret, hvem vi er. Vi vil gerne, at nye medlemmer ved hvad de går ind til, hvilket både podcast, video, hjemmeside og billeder alt sammen bidrager til.”

Stadig meget at forbedre

"Vi arbejder stadigt med, hvordan vi bliver bedre til at arbejde med de tre faser i Den Gode Velkomst. Det gælder både hvad hjemmesiden angår, hvordan vi visuelt byder velkommen i klubben og så selvfølgelig i selve mødet med nye til deres første træning – samt ikke mindst kontakten efter træning, hvilket nok er den del de fleste glemmer.”

Der er med andre ord nok at arbejde videre med, fortæller Jeff Jørgensen videre, hvor en klar udfordring består i at forene Den Gode Velkomst med de øvrige hensyn i trænerrollen:

"Jeg har da tit taget mig selv i at glemme flere af punkterne i den gode velkomst. Men alene bevidstheden om, at vi som trænere ikke kun skal tænke på de tekniske øvelser til holdet - men også at skabe en god social ramme, tror jeg er nok til, at man faktisk rykker sig. Og det er jo netop her, at den tredje fase viser sit værd. En god afslutning er lige så vigtigt som en god velkomst, da du her har mulighed for at gøre bod på de fejl du begik under selve træningen."