Sådan håndterer du børneattester

Det er en pligt at indhente børneattester, når en forening indgår nye aftaler med instruktører, trænere og andre, som har lederansvar for børn og unge under 15 år.

Foreninger skal indhente børneattester på:

 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han eller hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som fra starten ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år.
  Disse personer er altså ikke tjekket fra start, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra foreningen i for eksempel et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Foreningen skal ikke indhente børneattester på:

 • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
 • Forældre og andre, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
 • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
 • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
 • Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som et nyt hold efter en sæson.

Regler for opbevaring af attesterne

Den eller de, der udpeges som ansvarlig for at indhente og beskytte oplysningerne i børneattesterne, skal vide, at de har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, efter at disse personer er udtrådt af foreningens bestyrelse. Det kan straffes, hvis man uberettiget videregiver oplysninger fra registret.

CPR-numre skal sendes med sikker email

Når du indhenter en børneattest på en person, skal du bruge hans eller hendes CPR-nummer.

Datatilsynet stiller krav om at CPR-numre skal sendes via sikker email. Hvis han eller hun ikke ønsker at sende nummeret via email kan du eventuelt få nummeret per telefon eller snail-mail. 

Hvordan behandles blanke børneattester?

Når foreningen modtager tilbagemelding fra kriminalregistret, om at attesten er blank, betyder det, at personen ikke har en dom for sædelighedsforbrydelser mod børn. Den blanke børneattest skal håndteres fortroligt.

Foreningen bør destruere den blanke attest efter modtagelsen, med mindre foreningen har særlige regler eller procedurer, som kræver at attesten opbevares. Børneattesten skal så i givet fald opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til den.

Foreningen bør i førstkommende bestyrelsesreferat konstatere, at klubbens nye trænere, instruktører eller holdledere er blevet tjekket i kriminalregistret, og at der ikke var nogen belastende oplysninger.

Videregivelse af trænerens navn og adresse samt oplysning om, at børneattesten er blank, kan normalt ske uden samtykke fra den involverede. Cpr-nummer og selve blanketten må ikke videregives!

Hvordan behandler I plettede børneattester?

En plettet børneattest betyder, at den involverede person har en dom for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år eller alvorlige seksualforbrydelser med personer over 15 år. Hvis din forening modtager en plettet børneattest, må I ikke bruge vedkommende som træner, instruktør, vikar eller andre opgaver i foreningen.

Hvis en person med en plettet børneattest gerne vil være træner eller instruktør, og foreningen vil bruge den pågældende, så skal han eller hun selv anmode idrætsorganisationernes fælles nævn, Seksualkrækelsesnævnet, om tilladelse til, at han eller hun kan være træner eller instruktør hos jer.

Læs mere om idrætsorganisationernes Seksualkrænkelsesnævn og proceduren for ansøgning her. 

Vær opmærksom på at:

 • En plettet børneattest omfatter oplysninger om seksuelle og strafbare forhold. Der er derfor tale om følsomme personoplysninger. Foreningen skal udpege en person, der har ansvaret for beskyttelse af personoplysninger i børneattesten.
 • Den ansvarlige kan videregive oplysningerne fra børneattesten til bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, hvis ansættelses- eller afskedigelsesproceduren i en forening nødvendiggør, at bestyrelsen har brug for oplysningerne for at kunne behandle sagen.
 • Personoplysninger i børneattesten må ikke videregives til andre end bestyrelsen, med mindre der gives et samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører.

DGI kan tilbyde sparring og hjælp fra en specialkonsulent i håndtering af sager om overgreb og krænkelse i foreningen.

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger