12 foreninger indstillet: Årets Forening 2019 skal findes blandt disse kandidater

I år udgøres feltet af kandidater, der kæmper om titlen som Årets Forening 2019 i DGI Østjylland, af 12 foreninger. Alle har de på hver sin måde udmærket sig i 2018.

12 kandidater er indstillet til Årets Forening 2019. Der er meget at high five over, hvis man kigger på foreningernes mange gode idéer, initiativer og vilje til udvikling. Foto: Bo Nymann

Hvert år kårer DGI Østjylland en Årets Forening for at anerkende det fantastiske arbejde, som de østkyske foreninger gør for at skabe sunde fritidsaktiviteter.

"Med prisen hylder vi den store betydning, som foreningerne har for sammenhængskraften og udviklingen i lokalsamfundet her i Østjylland," udtaler Lars Mandrup, næstformand i DGI Østjylland.

Siden midten af januar har det været muligt at indstille sin forening til prisen. Efter muligheden for at indstille lukkede 28. februar, er 12 vidt forskellige foreninger med i feltet af kandidater, der kan tage prisen.

Vinderen modtager et gavekort på 10.000 kr. til at gøre foreningen en endnu mere attraktiv forening.

Årets Forening 2019 kåres i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 28. marts i DGI-huset i Aarhus.

Vinderen udpeges af et panel nedsat af DGI Østjyllands bestyrelse.

Kriterier for valg af Årets Forening 2019

 • Foreningen er i særlig grad lykkedes med at få flere medlemmer
 • Foreningen har fokus på at anerkende, understøtte, styrke og udvikle foreningens frivillige ledere, trænere, instruktører og ildsjæle
 • Nytænkning og udvikling står højt på foreningens dagsorden – her tænkes aktivitetsmæssigt, facilitetsmæssigt og/eller organisatorisk
 • Foreningen er en stærk og aktiv spiller for og i lokalsamfundet


Det hurtige overblik: Hvem er indstillet og for hvad?


AGF Basketball

Medlemmer: 280
Frivillige: 20

 • Stor fokus på modtagelse af nye medlemmer og inddragelse af forældrehjælp
 • Masser af nye tilbud – opstart af nyt hold for motionister, sommertræning for seniorer og fokus på pigebasket
 • Søgt økonomiske midler til forbedring af træningsfaciliteter og udvikling af fælles klubtiltag
 • Trænere har stor fortjeneste af klubbens udvikling – de tager initiativet og bestyrelsen bakker op
 • Sammen har trænere og forældre ageret 'opsamlere' for en større gruppe børn, som de har fulgt til træning

Auning Motions Klub

Medlemmer: 77
Frivillige: 27

 • Stort udviklingsfokus med meget nytænkning – gode til at inddrage lokalbefolkningen, såvel som frivillige og andre foreninger, skoler og institutioner i lokalområdet i processen
 • Synlig og aktiv på de sociale medier med via begivenheder, events, opslag og videoer
 • Har i 2018 opstartet powerwalk, som de aktiverer 50 personer med – flest nye medlemmer
 • Starter ny løbeskole hvert år og afholder Auning Løbet, der havde mere end 1.000 deltagere sidste år
 • Uddanner deres frivillige både ledelsesmæssigt og instruktørmæssigt – opfordrer dem til at få ny viden
 • Griber initiativer fra instruktører og medlemmer, så de bliver ført ud i livet
 • Anerkender deres frivillige med blandt andet klubtøj og sommerfest
 • Aktiv medspiller i lokalsamfundet – det lokale fællesskab er stærkest

eSport Odder

Medlemmer: 53
Frivillige: 7

 • Indsamlet over 90.000 kr. i fondsstøtte, sponsorstøtte og støtte fra det lokale erhvervsliv
 • Oplever det luksusproblem, at de næsten har flere medlemmer, end de for nuværende kan servicere
 • Lykkedes med at få medlemmer, fordi de møder børn og forældre i øjenhøjde
 • Uddanner klubbens trænere, som vidensdeler meget online og med naboforeningen fra Gylling eSport
 • Altid fokus på udvikling – typisk via camps, fællesarrangementer, træningskampe osv.
 • Samarbejder på tværs med blandt andre Rudehøj Efterskole, Odder Kommune, Spektrum og andre esportsforeninger

Folkenetværket

Medlemmer:120
Frivillige: 8

 • Sørger løbende for, at der kommer flere aktiviteter ind i foreningen
 • Målrettet nicheforening, som favner de borgere, der ikke favnes i traditionelle foreninger
 • Anerkender deres frivillige ved at udpege tovholdere, tilmelde dem kurser og afholde årligt heldagsseminar
 • Diskuterer gerne strategi på de åbne bestyrelsesmøder hver måned
 • Dialog med kommunen i forhold til at imødekomme og inkludere motions- og foreningsuvante borgere
 • Deltaget aktivt i mange forskellige tiltag i Aarhus – både sportslige, sociale og kulturelle

Kolt-Hasselager IF Gymnastik

Medlemmer: 266
Frivillige: 26

 • På ét år steget fra 156 medlemmer til 266 medlemmer – dette har givet næsten en fordobling af hold
 • Oprettet nye holdtyper og arbejdet med hvilke tilbud, der er behov for i området – har allerede planer om flere hold i næste sæson
 • Fokus på at rekruttere andre aldersgrupper end tidligere – der er nu flere yngre i foreningen
 • Kørt et foreningsudviklingsforløb med fokus på at få flere instruktører til foreningen
 • Har i år, som noget nyt, deltaget i en frivillighedsdag på skolen – gav lidt flere medlemmer
 • Meget aktive på Facebook og har omkring 200 følgere
 • En lille forening med stort drive og ønske om at gøre en forskel for lokalsamfundet

Odder Svømmeklub

Medlemmer: 2.098
Frivillige: 8 (+ 43 trænere og 1 breddeansvarlig)

 • Medlemsfremgang på 177 medlemmer sidste år – svarer til en vækst på 9,2 procent
 • Søsætter gerne nye initiativer og har udvidet aktiviteterne med havfruesvømning, ekstra børnehold, Aqua Fitness for gravide og YouTurn (livsstilsforløb for motionsuvante)
 • Arbejder strategisk og målrettet med sin kommunikation og PR i lokalområdet styret af kommunikationsudvalg
 • Gør meget ud af at udøve synlig ledelse – den breddeansvarlige, som er ansat, afholder årlige MUS med alle instruktører samt gruppeudviklingssamtaler med alle hjælpeinstruktører
 • Alle instruktører kommer jævnligt på uddannelse
 • Er bevidst om sin rolle som aktiv medspiller i et velfungerende lokalområde med fokus på trivsel og inklusion

Romalt IF Fodbold

Medlemmer: 282
Frivillige: 30

 • Styrker sammenholdet mellem de frivillige trænere med jævnlige samlinger
 • Bakker op om de frivillige trænere i stort og småt med tæt kontakt
 • Bestyrelsen bestræber sig på at være tilpas synlig og holde alle orienteret om klubbens gang
 • Har fokus på at signalere åbenhed, og ikke mindst at styrke, fastholde og udvikle klubånden
 • Laver initiativer med fællesspisning, træningslejre, fælles nytårsappel, trænerkurser, klubture til landskampe
 • Renovering af klubhus med frivillig hjælp
 • Fokus på klubbens kommunikation – i avisartikler, på Facebook, hjemmeside m.m.
 • Samarbejder med andre lokale foreninger omkring større arrangementer, så der sker noget lokalt i Romalt

Skanderborg Floorball

Medlemmer: 123
Frivillige: 14

 • Skabt fremgang og efterspørgsel på stort set alle hold i 2018 – fra børn til voksne motionister
 • Lykkedes med et samarbejde med den lokale folkeskole, hvilket har givet stor tilgang på børne- og ungdomssiden
 • Frivillige bliver alle tilbudt relevant uddannelse, ligesom der arrangeres en frivilligfest årligt
 • Udvikling står højt på foreningens dagsorden
 • Arrangerer en række succesfulde firmafloorballstævner, hvor de lokale virksomheder gives muligheden for en aktiv og hyggelig oplevelse i flotte rammer
 • Medarrangør på et årligt SFO-OL, hvor den lokale skoles SFO'er dyster i floorball

Solbjerg IF Mountainbike

Medlemmer: 74
Frivillige: 20

 • Startede på en græsmark et spor at køre på, men har siden fundraiset til en bikepark, afholdt løb for børn, startet en voksenafdeling og nu også en særskilt kvindeafdeling
 • Gode til at nytænke brugen af medier – markedsfører sig blandt andet på YouTube
 • Uddanner deres frivillige og griber initiativer fra medlemmerne, så de bliver ført ud i livet
 • Er en vigtig del af hovedforeningen  tror på, at det lokale fællesskab bliver stærkere i en stor forening end i mange små
 • Skabt et attraktivt MTB-tilbud for de mange unge familier, der er tilflyttere i området
 • Er en af de foreninger, der går forrest for at løfte mountainbike for børn og unge i Østjylland

TMG Badminton

Medlemmer: 205
Frivillige: 30

 • Er lykkedes med at få flere medlemmer
 • Har investeret i trænere, der kommer med erfaring og energi, som de giver videre til medlemmerne
 • Fokus på at udvikle og uddanne trænere med kurser, møder og vidensdeling
 • Gør meget ud af at anerkende deres frivillige – har etablering af et frivilligkorps i støbeskeen
 • Har hele tiden udvikling på dagsordenen, fx opstart af voksenfjer for nye spillere, skoleprojekt på Mårslet Skole for 0.-3. klasse med deltagelse af 400 børn, opstart af Miniton op for de mindste børn i byen m.m.
 • Er synlige i lokalsamfundet og støtter altid op om initiativer i hovedforeningen

Tranbjerg Løber

Medlemmer: 200
Frivillige: 25

 • Har fået 35 nye løbeskolemedlemmer på baggrund af markedsføringsindsats i december
 • Alle trænere er uddannet gennem DGI, og alle tilbydes løbende uddannelser og kurser inden for inden for løb, teknik og motivation
 • Skabt en stemning af 'vores klub', så der altid er nogen, som tilbyder sig, når der skal løftes i flok
 • Har sin egen årlige Tranbjerg Løber-pris, som hvert år går til en særlig person i forbindelse med sommerfesten
 • Er altid klar på udvikling – sidste år blev trail og styrketræning en fast del af tilbuddet til klubbens medlemmer
 • Opstarter DGI-konceptet Aktive familier i det fri i foråret for at få børnefamilier med
 • Prioriterer nytænkning og udvikling ved at lave nye udvalg, fx PR-udvalg med fokus på Facebook og video
 • Arrangerer forskellige løb, fx kvindeløb i marts og Tranbjergløbet
 • Forsøger at være synlige ved arrangementer i byen, til idrætsdage på den lokale skole og lignende

Åstrup Idrætsforening

Medlemmer: Ej oplyst
Frivillige: Ej oplyst

 • Indenfor det seneste år igangsat bordtennis, naturtræning og pardans
 • Kendt som en forening, der kan selv og gør selv – har selv bygget adskillige faciliteter
 • Udvikling fylder meget i foreningen – de har mange idéer
 • Tager altid udgangspunkt i deres grundværdier – sport, samvær, motion og sjov
 • Tilbyder kurser og uddannelse til alle frivillige, der måtte ønske
 • Samarbejder med de andre foreninger i lokalområdet, fx i forbindelse med fodbold, samt alverdens andre relevante aktører