Vedtægter og generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens fundament. Se her, hvilke regler og muligheder, der er, når jeres forening holder generalforsamling.

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her fundamentet i form af vedtægter, valg, ansvar og økonomi bestemmes.

De beslutninger, en generalforsamling vedtager, kan bestyrelsen ikke senere ændre.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er også her medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet, og det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.  

Ordinær og ekstraordinær

Der findes to typer generalforsamlinger: Den ordinære og den ekstraordinære. Den ordinære holdes typisk en gang om året, når regnskabsåret er slut, og ofte er tidspunktet og dagsorden fastlagt i vedtægterne. 

Den ekstraordinære kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Dagsordenen består af det eller de punkter, som de (bestyrelses-)medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, ønsker behandlet.